maandag 12 juli 2010

Aanleg paden abdijtuin

Monniken zijn Godzoekers en willen andere mensen daar graag bij helpen. Daarom wordt er in de abdijtuin van Keizersberg druk gewerkt aan het aanleggen van paden om die zoektocht wat te vergemakkelijken. Als we het juiste pad bewandelen, komen we wel waar we willen zijn... 'Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God' (Ps 50, 23)

Bekijk enkele foto's van de werken: klik hier

zondag 11 juli 2010

Hoogfeest 11 juli


Jaarlijks vieren de monniken op 11 juli het hoogfeest van Sint Benedictus, patroon van Europa.
De vijf monniken van Keizersberg en hun medezusters, de benedictinessen van Abdij Maria Mediatrix, hebben samen deze dag feestelijk gevierd. Eerst in de kerk voor een plechtige eucharistieviering met onze prior als hoofdcelebrant en V. Abt aan het orgel, daarna in de binnentuin voor een receptie met onze kerkgangers, dan een feestelijk maaltijd in de pandgang van de abdij, om te besluiten met de vespers van het hoogfeest. We hebben die dag het benedictijns devies 'bidden en werken' even veranderd in 'bidden en feesten' !

zondag 4 juli 2010

Gezinsfietstocht Davidsfonds

Traditioneel eindigde de jaarlijks gezinsfietstocht van het Davidsfonds (gewest Dijleland, afdeling Leuven) ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag, in de abdijtuin van Abdij Keizersberg. De fietstocht had als thema 'Toeren langs Leuvense abdijen', en startte om 14u op de Grote Markt van Leuven. Ze verliep langs rustige wegen via de Sint-Geertrui-abdij en de abdij van Vlierbeek naar de abdij van 't Park. Vandaar reden ze verder via de Celestijnenhoeve en de Benedictushoeve tot ze rond 17u30 in onze abdijtuin aankwamen. Na deze 35 km lange tocht genoten ze van ons fris abdijbier 'Keizersberg' en luisterden ze naar een optreden van Snakes in exile, een folkgroep met vooral Ierse covermuziek. Er heerste een gezellige sfeer.

vrijdag 2 juli 2010

Op wandel in Sittard

TOON-liefhebbers onder de leden en sympathisanten van Keizersbergs Regina Coeli Koor bezochten in de voormiddag van vrijdag 2 juli 2010 de tenTOONstelling “TYPISCH TOON” over het leven en het werk van Toon Hermans in het museum ‘Het Domein’ te Sittard (Nederland).  Het is dit jaar immers 10 jaar geleden dat deze in Nederland en Vlaanderen alom bekende cabaretier, entertainer, schrijver en kunstschilder overleed. De gemeente Sittard-Geleen, waarin hij geboren en getogen is, herdenkt Toon Hermans met een reeks initiatieven, waarvan deze tentoonstelling – ze loopt van 26 april tot 26 september – er een is.

In de namiddag maakten deze 15 personen – zie foto – onder leiding van gids Ed van den Ende de Toon Hermans Stadswandeling. De hoge temperatuur – het was die dag, zoals voorspeld, snikheet - bleek hen niet te deren.

Met deze uitstap was deze dynamische groep niet aan haar proefstuk; eerder dit jaar bezochten koorleden de tentoonstellingen van El Greco (Bozar) en Johannes Wickert (kathedraal) in Brussel.

[tekst en foto door een koorlid]