maandag 16 augustus 2010

Keizersberg is beschermd!

Het is nu officieel! Het Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is overgegaan tot de definitieve bescherming van de Site van Keizersberg als monument.

De Vlaamse Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, Geert Bourgeois, heeft zijn handtekening gezet onder het ministrieel besluit.

Omwille van de historische, artistieke en wetenschappelijke waarde van Keizersberg werd besloten tot de bescherming ervan.

zondag 15 augustus 2010

THO v Maria

"Broeders en zusters, vandaag is het de dag waarop ons een vreugdelied wordt geschonken, een lied waarin de beproeving van het geloof en de miskenning van de liefde met duizend namen van protest en schoonheid wordt weerlegd...", zo klonk het begin van de radiomis die op het patroonsfeest van Keizersberg op Radio één werd uitgezonden. De radioman/vrouw van dienst had in het begin van de rechtstreekse uitzending Abdij Keizersberg gesitueerd in Heverlee i.p.v. in Leuven. Hij/zij was misschien nog niet goed wakker, maar de talrijk aanwezigen in de abdijkerk wel.

Er waren ook enkele opgemerkte gasten tijdens de eucharistieviering: dom Gergely Bakos (Pannonhalma, Hongarije), father Cyril Crawford (Saint Benedict - Saint Joseph Abbey, Louisiana USA) en vijf zusters benedictinessen van de abdij Maria Mediatrix (Leuven). Na de mis was er receptie in de kapittelzaal.

Om 15u vespers met aansluitend jaarlijkse processie naar het Mariabeeld. Uit volle borst OLV van Vlaanderen gezongen en gebeden tot Onze Lieve Vrouw of ze Leuven en haar bewonders wil beschermen.

Als u graag de radiopreek van 15 aug 2010 eens wil nalezen: klik hier

maandag 2 augustus 2010

Opgravingen

De frima TRIHARCH uit Erps-Kwerps is in de abdijtuin al een tijdje aan het zoeken in de hoop interessante archeologische vondsten te doen die verwijzen naar het kasteel of de commanderij. Tot nu toe hebben ze nog niets van grote waarde gevonden...

Zie ook ouder bericht: klik hier