donderdag 8 december 2011

Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria

In het begin van de jaren '50 - de abdij is dan hersteld van de in 1944 opgelopen bomschade – brengt Dom Paul Duez op 13 wanden in de westvleugel van Keizersberg even zoveel fresco’s aan met telkens een hoofdmoment uit het leven van Maria. Het eerste beeldt het gebeuren op deze feestdag uit. Maria wordt hier voorgesteld naar het bekende beeld van O.L.Vrouw van Guadeloupe in Mexico, waartoe zijn broer, consul in Mexico, Duez inspireerde. Rechts in de hoek staan Joachim en Anna, de ouders van Maria. Links plaatst de schilder een groep monniken en koristen, die Maria nu in de abdij vereren. In de bovenhoek rechts is de H. Drievuldigheid afgebeeld die Maria op zo’n bijzondere en unieke wijze begenadigde. Enkele sterrenbeelden op de achtergrond brengen eenheid in dit gebeuren.

vrijdag 11 november 2011

Kruisweg van de Stilte (9) : Ad aedificandam abbatiam adiuvi(mus)*

Onder het motto 'Wij zien nog eenmaal om en gaan gesterkt weer door'  had op vrijdagmiddag 11 november om 15 uur in de kapittelzaal van de abdij een afscheidsviering plaats voor allen die in Keizersberg aan de realisatie van deze tentoonstelling hun beste krachten hebben gewijd. Na een inleidend memento volgden een visueel-muzikale presentatie van hoogtepunten uit de voorbije 9 weken; woorden van reflectie en dank (ook namens de abt van Westvleteren); een (aangepast) Gregoriaans Gaudeamus omnes; en een overzicht van het vervolg na de nu ingelaste winterstop. Een gezellig samenzijn onder het genot van een Trappist XII rondde dit blijde gebeuren af.

[* ik (wij) hielp(en) de abdij bouwen ]

vrijdag 28 oktober 2011

Kruisweg van de stilte (8): En toen werd het stil

Voor 350 aanwezigen, zij vulden de abdijkerk tot op de laatst beschikbare stoel, bracht het vocaal-instrumentaal ensemble Capilla Flamenca o.l.v. Dirk Snellings - in een organisatie van het Leuvense 30CC – de polyfone Dodenmis (Requiem) van Johannes Prioris (ca. 1515). Het werd een in al zijn soberheid indrukwekkend muzikaal gebeuren.

Website Capilla Flamenca: klik hier

dinsdag 18 oktober 2011

Kruisweg van de Stilte (7): Kruisweg van een medelijdende

In een tot in de hoeken gevulde Kapittelzaal opende exegeet en kunstminnaar Peter Schmidt zijn voordracht met een kort in memoriam voor Hilda Roberti, de recent overledene weduwe én het artistieke klankbord van Armand Demeulemeester. Aansluitend situeerde Peter Schmidt diens werk in de religieuze traditie van de kruisweg en typeerde hij het erin gebruikte abstract expressionisme binnen het eigene van eeuwenoude beeldende kunst. Vervolgens werden de 12 staties voorgesteld in de woorden van Armand Demeulemeester zelf, waarna Peter Schmidt zijn toehoorders uitnodigde om deze Kruisweg van de Stilte zelf te gaan bekijken in de pandgang van de abdij.

Enkele foto's: klik hier

woensdag 12 oktober 2011

Startweekend MonteCasino

Van vrijdag 7 oktober tot en met zondag 9 oktober hadden de studenten van MonteCasino hun startweekend in de abdij. Naast verdere kennismaking met elkaar en de abdijgemeenschap (diensten in de kerk, maaltijden, gezellig samenzijn) en praktische afspraken woonden ze het concert door ‘Gospodi’ in de abdijkerk bij en gaf p. Dirk een wandelconferentie bij de kruisweg van A. Demeulemeester die tentoon staat in de pandgang. Op zondagmiddag kwamen de monniken op de koffie en ging MonteCasino daarna naar Zoutleeuw voor een uitgebreid bezoek aan de Sint-Leonarduskerk en haar vele kunstschatten. Afsluiten deden ze met een mosselsouper in diezelfde stad.

Website MonteCasino: klik hier

vrijdag 7 oktober 2011

Kruisweg van de Stilte (6): Muziek van de Stilte

Op vrijdag 7 oktober maakt het kwartet Gospodi – in een organisatie van het Davidsfonds en abdij Keizersberg – met Slavisch-Byzantijnse gezangen de innerlijke kracht van de orthodoxe traditie
voelbaar in een voor deze gelegenheid met kaarsjes summier verlichte abdijkerk.

Website Gospodi: klik hier

donderdag 29 september 2011

Kruisweg van de Stilte (5): Stil over-wegen

'Stil over-wegen' was de vijfde statie in het evenementenprogramma van de Kruisweg van de Stilte.  De talrijke aanwezigen in de kapittelzaal werden ondergedompeld in een multimediale evocatie, een mix van poëtische en narratieve teksten gebracht door Jos Stroobants en Dirk Hanssens osb, ondersteund door beelden van de Kruisweg en met muzikale intermezzo's van de vibrafonist Pascal Schumacher.

zaterdag 24 september 2011

Kruisweg van de Stilte (4): Korte Metten

Hubert van Herreweghen
Op zaterdagmiddag 24 september is tijdens een academische plechtigheid in de Kapittelzaal van Abdij Keizersberg het eerste exemplaar van zijn dichtbundel “Korte Metten”, verschenen bij de Leuvense Uitgeverij P, overhandigd aan dichter Hubert van Herreweghen.

Meer info over "Korte Metten": klik hier

Uitgever Leo Peeraer met het eerste exemplaar

donderdag 15 september 2011

Kruisweg van de Stilte (3): Tu rosa, tu lilium

Op deze dag van Onze Lieve Vrouw van Smarten maakten de zangers van het vocaal ensemble Psallentes o.l.v. Hendrik Vanden Abeele de beeldrijke Mariale devotie van de late middeleeuwen tastbaar. Zij zongen antifonae en sequentiae uit gradualen uit het vijftiende-eeuwse Maastricht (O.L. Vrouw Sterre der Zee), Brugge (Magdalenaklooster), Gent (St. Baafsabdij) en Girona. Ook het bekende Stabat Mater stond op het programma.

Website Psallentes: klik hier

zondag 11 september 2011

Open Monumentendag

Ook dit jaar opende Abdij Keizersberg zijn poort op Open Monumentendag. Het centrale thema ‘Conflict’ kon er via drie thema’s benaderd worden o.m. onder begeleiding van gidsen van de stad Leuven.

In de abdijkerk stond de Apocalyps, zoals in diverse fasen uitgebeeld op de glasramen van pater Paul Duez, centraal . Op het voorplein kon – ook onder leiding van ontwerper Daniël Hanssens - worden kennisgemaakt met het ter gelegenheid van het eeuwfeest opgerichte monument van Sint Benedictus.

In de pandgang kon wie dat wilde, zich laten gidsen bij zijn kennisname van de Kruisweg van de Stilte uit de abdij van Westvleteren, die tot begin november te gast is op Keizersberg.
Het minder goede weer bleek de bezoekers niet af te schrikken; de belangstelling was bij momenten massaal.

zaterdag 10 september 2011

Kruisweg van de Stilte (2): opening

Op vrijdagavond 9 september werd de meditatieve tentoonstelling Kruisweg van de Stilte officieel geopend.  De sprekers - Dirk Vansina (schepen Monumentenzorg en Toerisme Leuven), Peter Peene (voorzitter Davidsfonds), Mark Butaye o.p. (curator) - gaven elk vanuit hun eigen achtergrond een toelichting over deze Kruisweg. Ook de prior van de Sint-Sixtusabdij, br. Godfried o.c.s.o., gaf in naam van zijn abt een lezing. Tussen de verschillende toespraken zorgden de Koristen van Keizersberg voor de muzikale afwisseling en alles werd aan elkaar gepraat door pater Dirk Hanssens osb. Na de opening volgde een receptie waarop men kon genieten van een glaasje Trappist Westvleteren Blond (6°) en kon de 'Kruisweg van de Stilte' reeds worden bezocht.

Bekijk enkele foto's van de opening: klik hier

dinsdag 6 september 2011

Kruisweg van de Stilte (1): opbouw

Op donderdag 1 en vrijdag 2 september is er door twee gespecialiseerde medewerkers en een aantal vrijwilligers hard gewerkt aan de installatie van de Kruisweg van de Stilte in de noordelijke pandgang van de abdij. Schilderijen en omgeving lijken, in de stilte van Keizersberg, voor elkaar gemaakt.

Deze kruisweg, geschilderd door Armand Demeulemeester, hangt normaal gezien in het stille pand van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren, maar doet nu omwille van de bouwwerkzaamheden in deze trappistenabdij van de Westhoek, een eigen 'ronde van Vlaanderen'. Tot en met 6 november 2011 hangt hij nu in abdij Keizersberg en kan er worden bezocht.

maandag 15 augustus 2011

Signum Magnum

Signum Magnum, dit zijn de twee eerste woorden van de introïtus van het hoogfeest (en tevens patroonsfeest van de abdij) van Maria Tenhemelopneming“Signum magnum apparuit in caelo : mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et in capite eius corona stellarum duodecim.”  (Er verscheen een groot teken aan de hemel : een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. - Apok 12,1). 

Niet alleen de introïtus, ook de homilie van vader Abt liet ons reflecteren over deze scène uit de Openbaring van Johannes, een scène die ook in één van de glasramen van de abdijkerk treffend wordt weergegeven.

Na de pontificale eucharistieviering konden de kerkgangers nog genieten van een drankje tijdens de receptie in de binnentuin en in de namiddag werd naar jaarlijkse traditie een processie gehouden naar het Mariabeeld in de pandgang.

maandag 25 juli 2011

diamanten pater Guibert

60 jaar geleden, op 25 juli 1951, werd pater Guibert Michiels tot priester gewijd. Reden genoeg om hem daarvoor in de bloemetjes te zetten. Op zondag 24 juli 2011 hebben we dan ook feestelijk het diamanten jubileum van zijn priesterwijding gevierd. Pater Guibert was de hoofdcelebrant in de eucharistie en de centrale persoon tijdens de receptie achteraf. Voor het feestelijk diner daarna moest hij wel forfait geven omdat een appelflauwte hem noodzaakte wat te gaan rusten.

dinsdag 19 juli 2011

Voices and Valves

Op zondag 17 juli 2011 luisterden het koor Cantilena (o.l.v. Tim Parker) en het koperensemble Brass Pins (o.l.v. Susan Avison) van de Bath & North East Somerset's Music Service (Engeland) in de abdij de hoogmis op; aansluitend presenteerden zij een aperitiefconcert. Beide uitvoering werden volop gesmaakt.
(foto's en tekst: Piet Janssen)

woensdag 1 juni 2011

Oostelijke toegang park Keizersberg

Ter hoogte van het Entrepot bij de Vaartkom in Leuven zijn de werkzaamheden aan de nieuwe ingang ten oosten van het park van Keizersberg begonnen.
(foto's: Piet Janssen)

zaterdag 28 mei 2011

Korist stapt in huwelijksbootje

Op zaterdag 28 mei heeft abt Kris het huwelijk ingezegend van Geertrui Smedts met de korist Geert Van Aerschot.  De overige Koristen van Keizersberg o.l.v. Peter Maus luisterden de huwelijksviering op en Peter Jeurissen zat aan het orgel.

Na de viering vond de huwelijksreceptie plaats in de binnentuin van de abdij waar traiteur Long voor lekkere hapjes zorgde.

donderdag 26 mei 2011

Muzikale Ontmoeting in De Munt

Vijftien zangers en sympathisanten van Keizersberg’s Regina Coeli Koor bezochten onder leiding van hun collega Claire Vranckx op donderdag 26 mei j.l. een van de Laureatenconcerten die De Munt na afloop van de Koningin Elisabeth wedstrijd voor zang tijdens de middagpauze in Brussel organiseert. Zij genoten van het concert van de Servische bariton Nikola Diskic. Hij zong, aan de piano begeleid door Michaela Tomic, werk van Handel, Mendelssohn-Batholdy, Mozart, Williams, Donizetti , Schubert en Tchaikovsky.
Op de foto de groep bij vertrek in het station van Leuven.

maandag 23 mei 2011

V. Abt in Pluscarden Abbey

Van maandag 16 mei tot zaterdag 21 mei was vader Abt te gast in de meest noordelijke abdij van de benedictijnen: Pluscarden Abbey te Schotland. Daar ontmoette hij de visitatoren van de congregatie van Subiaco voor hun halfjaarlijkse vergadering.

Website Pluscarden: klik hier

zaterdag 21 mei 2011

zaterdag 7 mei 2011

Huwelijk oud-student

Op zaterdag 7 mei is in onze abdijkerk de oud-student Jan De Winter in het huwelijk getreden met Soetkin Steverlynck. Vader Abt ging voor in de huwelijksdienst en werd hierin bijgestaan door abt Donato Ogliari osb (abt van Abazzia Madonna della Scala te Noci).

dinsdag 26 april 2011

Paastriduüm 2011

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag..... 3 bijzondere dagen met liturgische diensten die ons voorbereiden op hét grote feest van elk kerkelijk jaar: Pasen. Ook dit jaar werden onze diensten weer aandachtig gevolgd en gevierd door de talrijke aanwezigen.

Op Paaszondag 24 april was de eucharistieviering rechtstreeks te beluisteren op Radio 1. De luisteraars konden aldus samen met de monniken Pasen 2011 vieren, hun doopbeloften plechtig vernieuwen en zich laten meeslepen door de gezangen van de Koristen van Keizersberg die o.l.v. Peter Maus, de Missa in si klein voor driestemmig mannenkoor van August De Boeck zongen. Organist: Peter Jeurissen.

maandag 11 april 2011

Wijsheid langs onvermoede paden

In Hof Zevenbergen in Ranst (Antwerpen), het ontmoetings- en bezinningscentrum van de zusters van het Convent van Betlehem, begeleidt pater Dirk, van zaterdag 2 april tot vrijdag 8 april, een retraite onder de titel 'Wijsheid langs onvermoede paden'. Vijfentwintig zusters van diverse signatuur volgen de retraite die focust op de sapiëntiële kenmerken van Bijbel, woestijnspreuken en kloosterregels.

Website Hof Zevenbergen: klik hier

vrijdag 1 april 2011

voorstelling dichtbundel

Op vrijdag 1 april begeeft pater Dirk zich naar Tweebronnen (de stadsbibliotheek en het Leuvense Cultureel Centrum 30CC) waar hij de nieuwe dichtbundel van Karel Sergen, Het bad heet en langzaam, op een originele wijze aan het publiek voorstelt.

Omdat het de presentatieavond is van een poëzieboek dat gebaseerd is op de wereldfietsreis van de dichter, komt pater Dirk op zijn racefiets, compleet in professionele outfit, de zaal binnengestormd. Eenmaal op het podium ondergaat hij stap voor stap, tijdens zijn exposé en toelichting van de bundel, een transformatie die eindigt in habijt. Hij maakt daarmee het publiek attent op de dieperliggende betekenislaag van de gedichten: een innerlijke reis die tot doel heeft de lezer tot eenheid en eenvoud te voeren. Maar dat had dan wel tot gevolg dat hij na afloop van zijn speech de fiets als een kruis op zijn rug diende te torsen om de zaal weer te kunnen verlaten.

Zie ook: www.30cc.be

vrijdag 25 maart 2011

Vader Abt naar Steenbrugge

In zijn functie als visitator trok Vader Abt naar de Sint-Pietersabdij/Huize Pax van Steenbrugge. Samen met co-visitator Dom Roger De Coster, abt-emeritus van de abdij van Dendermonde, verrichtte hij daar van zondag 20/3 tot donderdag 24/3 een canonieke visitatie.

Website Sint-Pietersabdij/Huize Pax: www.sintpietersabdij.be

donderdag 24 maart 2011

Vastenbezinning Okra

Op vraag van Okra Leuven centrum, heeft pater Filip in de parochiezaal SJZ van de Leuvense parochie Sint Jozef, een vastenbezinning gegeven met als thema 'Medjugorje, een oproep tot bekering'. Na de bezinning was er lekkere taart en koffie.

vrijdag 4 maart 2011

huisconcert Johan Verminnen

Dat Johan Verminnen in de maand mei 60 jaar wordt en dat hij al meer de 40 jaar met Nederlandstalige muziek bezig is, was een mooie gelegenheid om hem eens uit te nodigen een exclusief huisconcert (donderdag 3 maart) te geven in onze kapittelzaal voor onze studenten en abdijvrienden.

Johan Verminnen had drie van zijn muzikanten meegebracht - Leo Caerts (keyboards), Bert Candries (gitaar) en Nils De Caster (viool, lapsteel) - waarmee hij een selectie bracht van heel wat bekende nummers uit zijn lange carrière, o.a. Vakantie aan zee, Met zeven aan tafelPaulien, Ik wil zo graag de wereld zien, Laat me nu toch niet alleen, en natuurlijk In de Rue des Bouchers.

zondag 20 februari 2011

p. Dirk naar de Karmel

Pater Dirk is samen met de studenten van MonteCasino op bezinningsweekend (vrijdag 11/2 - zondag 13/2) getrokken naar de Karmel in Brugge. Het werd een goed gevulde driedaagse met o.a. een bezoek aan het grootsemininarie, het bijbelhuis te Zevenkerken, de St. Godelieveabdij (Boeverie), de Sint-Michielsbeweging, en een poldertocht naar West-Vleteren waar ze een wandelconferentie hebben gekregen en de vespers met de trappisten hebben meegebeden.