vrijdag 26 maart 2010

De abdijmuur en de E.U.

Zoals je kan zien op de foto hiernaast zijn de restauratiewerken aan de muur volop bezig en vlotten ze goed.

Op de foto hieronder kan je dan weer zien dat de Stad Leuven de opdrachtgever is van de werken maar dat het gerealiseerd wordt met de steun van het E.F.R.O. (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling),
het R.O.I. (Revitalisering Oude Industriehavens) en het grensover-schrijdende samenwerkingsproject Interreg IV A Vlaanderen - Nederland, kortom Europa investeert in de abdijmuur!

Lammetjes

De monniken van Keizersberg hebben het genoegen u de geboorte aan te kondigen van vijf lammetjes. Juridisch behoren ze toe aan de stad Leuven, maar de abdij en haar bewoners zien ze met veel plezier rondlopen in hun achtertuin, 'park Keizersberg'.

vrijdag 19 maart 2010

Bibliothecaris op pensioen

Op het hoogfeest van Sint Jozef, trekt onze bibliothecaris pater Guibert Michiels in de loop van de namiddag naar het Maria Theresiacollege van de K.U.Leuven om daar in de kleine aula 'acte de presence' te geven op het feest ter gelegenheid van de oppensioenstelling van zijn collega Etienne D'hondt, bibliothecaris van de Bibliotheek der faculteit Godgeleerdheid.

Onder de vele aanwezigen waren o.a. rector Marc Waer, oud-rector Marc Vervenne, prof Lieven Boeven (decaan van de faculteit), de prelaat van Tongerlo, en ook Guido Hendrickx (oudmedewerker van de 'Recherches de Théologie Ancienne et Médiévale', tijdschrift van Abdij Keizersberg).

Na de nodige toespraken trokken ze voor de receptie naar de Maurits Sabbebibliotheek...

zondag 14 maart 2010

vzw Hannah

Voor de vernissage van de tentoonstelling De Profundis trekt pater Dirk naar de O.L.Vrouwkerk van Herent-centrum. Hij duidt er op vraag van vzw Hannah, een kunstgalerie die interculturele projecten uitdenkt en ondersteunt, de spirituele werken van de Antwerpse kunstenares Julia Peeters.

Foto’s van de schilderingen staan op deze link, alsook pater Dirks toespraak die meteen een bezinning is op het Pascha van de Heer.

zaterdag 6 maart 2010

Boogschutters, hoofdmannen en koningen

Tweemaal per jaar houden de vertegenwoordigers van een twintigtal schuttersgilden binnen de federatie Hoge Gilderaad Brabant hun statutaire vergadering in onze kapittelzaal. Pater Dirk is proost van de Hoge Gilderaad en mag in die functie aan de bestuurstafel plaatsnemen, oog in oog met ongewapende maar kleurrijk uitgedoste boogschutters, hoofdmannen en koningen die blijkbaar steeds nadrukkelijker hun christelijke roots willen kenbaar maken.

Vormelingen Herent

Op zaterdag 6 maart waren er een 20-tal vormelingen van de parochiefederatie Herent te gast in de abdij. Pater Filip gaf hen een rondleiding, vertelde hen over de abdij, over het leven, werken en bidden van de monniken. Zij vierde mee de eucharistie en vier van de vormelingen (waaronder onze vaste zondagse acoliet Daan) waren zelfs misdienaar. Na de mis namen ze hun fiets en gingen samen met hun begeleiders terug naar huis.

Archeologisch team

De eerste week van maart heeft een archeologisch team uit Portugal met speciale apparatuur heel het terrein van de Keizersberg gescand. Op zoek naar?.....verborgen schatten van de Tempeliers, de Heilige Graal, resten van fundamenten van het middeleeuws kasteel en de commanderij? Het onderzoek van de resultaten zal moeten uitwijzen of het de moeite is om het echte graafwerk te starten.

donderdag 4 maart 2010

Vastenconferentie

Donderdag 4 maart 2010 heeft professor en bijbelexegeet Peter Schmidt een vastenconferentie gegeven over de Bergrede van Jezus volgens het Matteüsevangelie.

Een goed gevulde kapittelzaal met leden van de V.A.K. (Vriendenkring Abdij Keizersberg) en het Davidsfonds luisterde aandachtig naar de conferentie die de 'Ongehoorde' woorden van Jezus beter verstaanbaar maakte. Het was een oproep tot bekering.

U kan alles eens rustig nalezen in het boek 'Ongehoord', zie deze link.

dinsdag 2 maart 2010

cursus aan de K.U.Leuven

Sinds 2008 heeft de faculteit godgeleerdheid van de K.U.Leuven een cursus ‘Spiritualiteit van de grote religieuze orden’ in haar programma opgenomen waarin Benedictus, Augustinus, Franciscus van Assisi, Dominicus en de traditie van de Karmel ter sprake komen. Ook dit academiejaar 2009-2010 staat het keuzevak voor de studenten 'bachelor in godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen' in het studiepakket. Pater Dirk doceert daarin de module ‘Spiritualiteit in de monastieke traditie van Benedictus van Nurcia' en neemt vanaf vandaag, dinsdag 2 maart 2010, weer plaats op de cathedra voor een kleine reeks hoorcolleges.

maandag 1 maart 2010

Monasteria.org

Pater Filip neemt de trein naar Brugge voor een afspraak met Pol Vanneste, de webmaster van monasteria.org, de portaalsite van de monniken en monialen in de Lage Landen. Samen bereiden ze de internationale verhuis voor van die website, van een Amerikaanse provider, naar een Belgisch/Nederlandse provider. De service en de snelheid ervan kan er alleen maar door verbeteren.

Hebt u trouwens die website al eens bezocht? Zeker eens doen. 't Is de moeite waard!