donderdag 1 januari 2015

2015

Kerststal Abdij Keizersberg
De monniken van Abdij Keizersberg wensen u een 
GEZEGEND 2015!

'Moge de Heer u zegenen en behoeden!
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden 
en u genadig zijn!
Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!'
(Num 6, 24-26)