donderdag 8 december 2011

Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria

In het begin van de jaren '50 - de abdij is dan hersteld van de in 1944 opgelopen bomschade – brengt Dom Paul Duez op 13 wanden in de westvleugel van Keizersberg even zoveel fresco’s aan met telkens een hoofdmoment uit het leven van Maria. Het eerste beeldt het gebeuren op deze feestdag uit. Maria wordt hier voorgesteld naar het bekende beeld van O.L.Vrouw van Guadeloupe in Mexico, waartoe zijn broer, consul in Mexico, Duez inspireerde. Rechts in de hoek staan Joachim en Anna, de ouders van Maria. Links plaatst de schilder een groep monniken en koristen, die Maria nu in de abdij vereren. In de bovenhoek rechts is de H. Drievuldigheid afgebeeld die Maria op zo’n bijzondere en unieke wijze begenadigde. Enkele sterrenbeelden op de achtergrond brengen eenheid in dit gebeuren.