woensdag 6 augustus 2014

kwart miljoen


Op woensdag 6 augustus 2014, omstreeks 20u40, verwelkomde de website van abdij Keizersberg haar 250.000e bezoeker! De monniken van Keizersberg willen dan ook graag de trouwe en toevallige bezoekers van harte danken voor hun interesse die ze - via het internet - tonen in Abdij Keizersberg!

Gemiddeld bereikt de website ongeveer 5.500 bezoekers per maand.

U kan gedetailleerde statistieken bekijken: klik hier.

zondag 27 juli 2014

Radiomis 17e zondag, jaar A

Parabel van de Verborgen Schat
(Rembrandt ca. 1630)

Liturgie radiomis 17e zondag door het jaar A:

1e lezing: 1 Kon 3, 5.7-12 (Ik geef u een geest, vol wijsheid)
2e lezing: Rom 8, 28-30 (God bevordert het heil van die Hem liefhebben)
Evangelie: Mt 13, 44-52 (Een schat, verborgen in een akker)
Homilieklik hier

Gezangen: Koristen van Keizersberg o.l.v. Peter Maus zongen 'Missa brevis, in honorem sanctorum angelorum, ad duas voces aequales comitante organo' van de Vlaamse componist C. Decapmaker.
Orgel: Peter Jeurissen

donderdag 29 mei 2014

Ons Heer Hemelvaart 2014


Liturgie radiomis Ons Heer Hemelvaart:

1e lezing: Hand 1,1-11 (Onder hun ogen omhooggeheven)
2e lezing: Ef 1,17-23 (God zette Hem aan zijn rechterhand)
Evangelie: Mt 28,16-20 (Ik ben met u, alle dagen)
Homilie: klik hier (p. Dirk Hanssens osb)

Gezangen: Koristen van Keizersberg o.l.v. Peter Maus zongen de 'Missa Gregoriana' van Ivo Mortelmans
Orgel: Peter Jeurissen

dinsdag 20 mei 2014

Archeologische zone Keizersberg voorlopig beschermd

De archeologische zone van de Leuvense Keizersberg-site wordt voorlopig beschermd. Dat heeft Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois beslist. Op de site zijn archeologische relicten bewaard "die de Keizersberg een belangrijke wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde geven", aldus Bourgeois.

De Keizersberg in Leuven bevat een burcht van de hertogen van Brabant uit het begin van de dertiende eeuw en een commanderij van achtereenvolgens de tempeliers en de hospitaalridders, die werd opgericht eind twaalfde, begin dertiende eeuw. Daarnaast zijn er nog een portierswoning uit de achttiende eeuw en een benedictijnenabdij uit de negentiende en twintigste eeuw.

"Dit soort van sites is zeldzaam in Vlaanderen. Door de lange geschiedenis van de Keizersberg (van de twaalfde tot de twintigste eeuw) bevat de site veel informatie", aldus Bourgeois.

Sinds 2010 zijn er al verschillende onderzoeken op de site gebeurd. Op de site zijn ook verschillende relicten bewaard gebleven. "De site van de Keizersberg is dan ook een belangrijke archeologische en historische zone en dient behouden te blijven als getuige en met het oog op toekomstig wetenschappelijk onderzoek", stelt minister Bourgeois.
(bron: www.deredactie.be)
Meer info: klik hier / klik hier

zondag 20 april 2014

Pasen 2014


Liturgie radiomis paaszondag:

- Gezangen: Koristen van Keizersberg, o.l.v. Peter Maus, zongen de Missa Alba van Arthur Meulemans (1884-1966) en het gregoriaans proprium, Dominica Resurrectionis ad missam in die.
- Orgel: Peter Jeurissen, o.a. Scherzetto van Joseph Jongen
- 1e lezing: Hand 10, 34a. 37-43 (We hebben met Hem gegeten)
- Evangelie: Joh 20, 1-9 (Hij moest uit de doden opstaan)
- Homilieklik hier

zondag 6 april 2014

Abt Kris 25 jaar priester

25 jaar geleden, zaterdag 8 april 1989, werd abt Kris Op de Beeck door kardinaal Godfried Danneels tot priester gewijd. De verjaardag van deze priesterwijding werd op zondag 6 april 2014 feestelijk herdacht tijdens de eucharistieviering. Na de viering volgde er een receptie in de kapittelzaal, waar men gelegenheid kreeg de abt te ontmoeten en te feliciteren.

Enkele foto's: klik hier

zondag 2 februari 2014

Zilveren professiejubileum prior

Op zondag 2 februari, feest van Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) én feest van het godgewijde leven,
vierde Keizersberg het zilveren jubileum van p. Dirk Hanssens en vernieuwde hij tijdens de plechtige eucharistie zijn professie.