donderdag 29 september 2011

Kruisweg van de Stilte (5): Stil over-wegen

'Stil over-wegen' was de vijfde statie in het evenementenprogramma van de Kruisweg van de Stilte.  De talrijke aanwezigen in de kapittelzaal werden ondergedompeld in een multimediale evocatie, een mix van poëtische en narratieve teksten gebracht door Jos Stroobants en Dirk Hanssens osb, ondersteund door beelden van de Kruisweg en met muzikale intermezzo's van de vibrafonist Pascal Schumacher.

zaterdag 24 september 2011

Kruisweg van de Stilte (4): Korte Metten

Hubert van Herreweghen
Op zaterdagmiddag 24 september is tijdens een academische plechtigheid in de Kapittelzaal van Abdij Keizersberg het eerste exemplaar van zijn dichtbundel “Korte Metten”, verschenen bij de Leuvense Uitgeverij P, overhandigd aan dichter Hubert van Herreweghen.

Meer info over "Korte Metten": klik hier

Uitgever Leo Peeraer met het eerste exemplaar

donderdag 15 september 2011

Kruisweg van de Stilte (3): Tu rosa, tu lilium

Op deze dag van Onze Lieve Vrouw van Smarten maakten de zangers van het vocaal ensemble Psallentes o.l.v. Hendrik Vanden Abeele de beeldrijke Mariale devotie van de late middeleeuwen tastbaar. Zij zongen antifonae en sequentiae uit gradualen uit het vijftiende-eeuwse Maastricht (O.L. Vrouw Sterre der Zee), Brugge (Magdalenaklooster), Gent (St. Baafsabdij) en Girona. Ook het bekende Stabat Mater stond op het programma.

Website Psallentes: klik hier

zondag 11 september 2011

Open Monumentendag

Ook dit jaar opende Abdij Keizersberg zijn poort op Open Monumentendag. Het centrale thema ‘Conflict’ kon er via drie thema’s benaderd worden o.m. onder begeleiding van gidsen van de stad Leuven.

In de abdijkerk stond de Apocalyps, zoals in diverse fasen uitgebeeld op de glasramen van pater Paul Duez, centraal . Op het voorplein kon – ook onder leiding van ontwerper Daniël Hanssens - worden kennisgemaakt met het ter gelegenheid van het eeuwfeest opgerichte monument van Sint Benedictus.

In de pandgang kon wie dat wilde, zich laten gidsen bij zijn kennisname van de Kruisweg van de Stilte uit de abdij van Westvleteren, die tot begin november te gast is op Keizersberg.
Het minder goede weer bleek de bezoekers niet af te schrikken; de belangstelling was bij momenten massaal.

zaterdag 10 september 2011

Kruisweg van de Stilte (2): opening

Op vrijdagavond 9 september werd de meditatieve tentoonstelling Kruisweg van de Stilte officieel geopend.  De sprekers - Dirk Vansina (schepen Monumentenzorg en Toerisme Leuven), Peter Peene (voorzitter Davidsfonds), Mark Butaye o.p. (curator) - gaven elk vanuit hun eigen achtergrond een toelichting over deze Kruisweg. Ook de prior van de Sint-Sixtusabdij, br. Godfried o.c.s.o., gaf in naam van zijn abt een lezing. Tussen de verschillende toespraken zorgden de Koristen van Keizersberg voor de muzikale afwisseling en alles werd aan elkaar gepraat door pater Dirk Hanssens osb. Na de opening volgde een receptie waarop men kon genieten van een glaasje Trappist Westvleteren Blond (6°) en kon de 'Kruisweg van de Stilte' reeds worden bezocht.

Bekijk enkele foto's van de opening: klik hier

dinsdag 6 september 2011

Kruisweg van de Stilte (1): opbouw

Op donderdag 1 en vrijdag 2 september is er door twee gespecialiseerde medewerkers en een aantal vrijwilligers hard gewerkt aan de installatie van de Kruisweg van de Stilte in de noordelijke pandgang van de abdij. Schilderijen en omgeving lijken, in de stilte van Keizersberg, voor elkaar gemaakt.

Deze kruisweg, geschilderd door Armand Demeulemeester, hangt normaal gezien in het stille pand van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren, maar doet nu omwille van de bouwwerkzaamheden in deze trappistenabdij van de Westhoek, een eigen 'ronde van Vlaanderen'. Tot en met 6 november 2011 hangt hij nu in abdij Keizersberg en kan er worden bezocht.