donderdag 29 mei 2014

Ons Heer Hemelvaart 2014


Liturgie radiomis Ons Heer Hemelvaart:

1e lezing: Hand 1,1-11 (Onder hun ogen omhooggeheven)
2e lezing: Ef 1,17-23 (God zette Hem aan zijn rechterhand)
Evangelie: Mt 28,16-20 (Ik ben met u, alle dagen)
Homilie: klik hier (p. Dirk Hanssens osb)

Gezangen: Koristen van Keizersberg o.l.v. Peter Maus zongen de 'Missa Gregoriana' van Ivo Mortelmans
Orgel: Peter Jeurissen

dinsdag 20 mei 2014

Archeologische zone Keizersberg voorlopig beschermd

De archeologische zone van de Leuvense Keizersberg-site wordt voorlopig beschermd. Dat heeft Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois beslist. Op de site zijn archeologische relicten bewaard "die de Keizersberg een belangrijke wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde geven", aldus Bourgeois.

De Keizersberg in Leuven bevat een burcht van de hertogen van Brabant uit het begin van de dertiende eeuw en een commanderij van achtereenvolgens de tempeliers en de hospitaalridders, die werd opgericht eind twaalfde, begin dertiende eeuw. Daarnaast zijn er nog een portierswoning uit de achttiende eeuw en een benedictijnenabdij uit de negentiende en twintigste eeuw.

"Dit soort van sites is zeldzaam in Vlaanderen. Door de lange geschiedenis van de Keizersberg (van de twaalfde tot de twintigste eeuw) bevat de site veel informatie", aldus Bourgeois.

Sinds 2010 zijn er al verschillende onderzoeken op de site gebeurd. Op de site zijn ook verschillende relicten bewaard gebleven. "De site van de Keizersberg is dan ook een belangrijke archeologische en historische zone en dient behouden te blijven als getuige en met het oog op toekomstig wetenschappelijk onderzoek", stelt minister Bourgeois.
(bron: www.deredactie.be)
Meer info: klik hier / klik hier