vrijdag 28 september 2012

Slotmanifestatie “Kruisweg van de Stilte” in de abdij van Westvleteren

Kloosterkerkhof St. Sixtus
Op vrijdag 28 september om 13 uur vertrok vanuit Maaseik een bus die via Keizersberg naar de abdij van Westvleteren reed. Aan boord 13 Limburgers en 22 Brabanders, die, met nog vele anderen, hadden meegewerkt aan de tentoonstellingen 'Kruisweg van de Stilte', resp. in het najaar van 2011 op Keizersberg en in het voorjaar 2012 in Maaseik.

Zij werden, samen met meer dan 240 andere genodigden, om 17u in Westvleteren onthaald op een ‘trappistiek’ avondmaal (brood, kaas, bier) in het ontmoetingscentrum 'In De Vrede'. Aansluitend brachten zij een geleid bezoek aan de nieuwe abdij. Omstreeks 19u30 betraden zij via het indrukwekkend sobere kloosterkerkhof (bijgaande foto) de abdijkerk. Daar woonden zij de slotmanifestatie bij waarin pater Dirk Hanssens en Jos Stroobants – na de première op Keizersberg - dit kruisweggebeuren nogmaals evoceerden. Om 21u deed abt Manu van de Sint-Sixtusabdij alle aanwezigen hartelijk en dankbaar uitgeleide.

Bijgaande fotoreeks brengt enkele momenten uit dit gebeuren in beeld: klik hier