maandag 15 augustus 2011

Signum Magnum

Signum Magnum, dit zijn de twee eerste woorden van de introïtus van het hoogfeest (en tevens patroonsfeest van de abdij) van Maria Tenhemelopneming“Signum magnum apparuit in caelo : mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et in capite eius corona stellarum duodecim.”  (Er verscheen een groot teken aan de hemel : een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. - Apok 12,1). 

Niet alleen de introïtus, ook de homilie van vader Abt liet ons reflecteren over deze scène uit de Openbaring van Johannes, een scène die ook in één van de glasramen van de abdijkerk treffend wordt weergegeven.

Na de pontificale eucharistieviering konden de kerkgangers nog genieten van een drankje tijdens de receptie in de binnentuin en in de namiddag werd naar jaarlijkse traditie een processie gehouden naar het Mariabeeld in de pandgang.