dinsdag 14 februari 2012

Bezoek Mgr. Léonard

In het kader van zijn pastoraal bezoek aan het dekenaat Leuven heeft mgr. Léonard op dinsdag 14 februari abdij Keizersberg een bezoek gebracht. Na de vrij druk bijgewoonde plechtige vespers schoven de studenten van MonteCasino en de monnikengemeenschap samen met de aartsbisschop aan voor het avondmaal (vader abt had voortreffelijke hutsepot met Keizersberg bier klaargemaakt), waarna er tijd was voor een gespreksavond met mgr. Léonard. Voor deze kleinschalige en soms zeer diepgaande babbel sloten op uitnodiging van MonteCasino ook enkele vrienden en medestudenten van de montecasianen aan.

- Bekijk enkele foto's: klik hier of klik hier