woensdag 14 april 2010

Acolietendag

De acolieten van Keizersberg (het A-Team) zijn op verzoek van pater Filip een dagje team-building komen doen in de abdij. In de voormiddag hebben ze de Miss en Misterdienaar Quiz gespeeld waarbij ze getest werden op (en bijgeleerd hebben over) de verschillende aspecten van de liturgie waar zij als misdienaar mee worden geconfronteerd. De quiz had ook een belangrijke 'misdienaars-zijn-geen-watjes'-opdracht: ze mochten de mis van 12u dienen.

Na een pauze voor het middagmaal (frietjes!) met de monniken ging de quiz nog eventjes verder. Hier volgt de officiële uitslag: Miss Dienaar: Reinhilde Abts - Mister Dienaar: Daan Hermans. Daarna kwam de ontspanning: een partijtje bowling in de Bowling Club Leuven (Naamsestraat). Samen met pater Filip hebben ze zich goed geamuseerd en gingen blij terug naar huis.

dinsdag 6 april 2010

Paastriduüm 2010


"Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden?", met deze vraag in de homilie van Witte Donderdag zijn we het heilige Paastriduüm begonnen. In de sobere viering werd het duidelijk dat God op die bewuste avond voor ons op Zijn knieën is gaan zitten om ons de voeten te wassen.....we begrijpen het nog altijd niet. Na de eucharistieviering trokken we in processie met het Heilig Sacrament naar de kapittelzaal om het daar op het rustaltaar te plaatsen en te vereren.

Op Goede Vrijdag werden de Koristen van Keizersberg ingeschakeld om het aangrijpende passieverhaal van Johannes volledig in het latijn te zingen. Ze waren goed op dreef en hebben de plechtige voorbeden dan ook maar in het latijn gezongen. Na de kruishulde stond het kruishout volledig in bloei...

Stille Zaterdag. De zegening van het vuur, het onsteken van de Paaskaars, de lichtprocessie naar de donkere abdijkerk, het 'Exsultet', de lange woorddienst, het plechtige Alleluia, de vernieuwing van de doopbeloften, de eucharistische dienst. De liturgie van de Paasnacht is telkens indrukwekkend. Ook de gezangen van de Koristen waren indrukwekkend, zij zongen de Missa Paschalis van J. Van Nuffel.

Op Paaszondag zat de abdijkerk volledig vol voor de pontificale eucharistieviering. In zijn homilie heeft V. Abt duidelijk gemaakt wat het betekent om onze doopbeloften te vernieuwen in de ene heilige katholieke en apostolische kerk. Vele gelovigen hebben genoten van de liturgie. De gezangen brachten hen naar hogere sferen... Christus is waarlijk verrezen, Alleluia!  Zalig Pasen!