dinsdag 28 december 2010

Kerstmis 2010 @ Keizersberg

Omwille van de vele sneeuw die er lag, vreesden de monniken dat er niet veel volk naar de vieringen van Kerstnacht en Kerstmis gingen komen - Keizersberg was dan ook alleen maar te voet bereikbaar - maar het viel al bij al nog best mee. Wel wat minder volk dan we gewoon zijn maar de liturgie werd toch (zoals altijd) met volle overtuiging gevierd en gezongen.

Zowel in de Kerstnacht als op Kerstmis ging vader Abt voor in de eucharistievieringen. Daarbij werd hij in de rug gesteund door De Koristen van Keizersberg die de 'Mis in si klein voor driestemmig mannenkoor' zongen van August De Boeck. Als offertorium brachten zij 'Kerstnacht, die Schone' van Armand Preud' homme en als slot van de vieringen 'Adeste Fideles' in een driestemmige bewerking van de koorleider Peter Maus himself. Hierbij werden ze deskundig begeleid door Peter Jeurissen aan het orgel die daarnaast ook nog het 'Adeste Fideles' van Sigfrid Karg-Elert en 'Les Bergers + Dieu parmi nous' uit 'La Nativité' van Olivier Messiaen, uit ons orgeltje tevoorschijn toverde.

Na de vieringen konden de mensen elkaar een 'Zalige Witte Kerstmis' wensen bij een drankje in de kapittelzaal.

maandag 27 december 2010

Sneeuw


Bekijk de foto-impressie

'Sneeuw op Keizersberg'

klik hier


(foto's: Piet Janssen)

vrijdag 26 november 2010

Vader Abt in Madagaskar

Madagaskar, officieel de Republiek Madagaskar, is een eiland ten oosten van Afrika, op drie na het grootste eiland ter wereld (na Groenland, Nieuw-Guinea en Borneo). Een weekje heeft vader Abt daar vertoefd, van woensdag 10 november tot woensdag 17 november. Op vakantie? Helemaal niet! Maar hard werken, veel vergaderen en ook wat bidden natuurlijk...

In het benedictijns klooster Masina Maria 
Ambohimanjakarano te Mahitsy hebben de visitatoren van onze congregatie (Subiaco) elkaar ontmoet om het reilen en zeilen van de congregatie te bespreken.

Meer info over Madagaskar: klik hier

dinsdag 23 november 2010

Gezelle Gezongen

Het trio Gezelle Gezongen - bestaande uit Bart Vandekerkhove (zang), Stan Driesen (piano) en Johan Vandendriessche (baritonsax, basklarinet, dwarsfluit) - brachten in de kapittelzaal een hommage aan het leven en het werk van de West-Vlaamse dichter Guido Gezelle (1830-1899). 

Op een geheel eigen(zinnige) en creatieve manier kregen die avond de gedichten van Gezelle een muzikaal jasje. Het werd een kruisbestuiving tussen een klassiek timbre met gekende melodieën en lichte jazzinvloeden. Het trio zorgde voor een gezellige en sfeervolle avond.

Website 'Gezelle Gezongen': klik hier

maandag 22 november 2010

pater Filip op bedevaart naar de Gospa

Gedurende de eerste week van november is pater Filip met een groep pelgrims naar het Mariaal bedevaartsoord Medjugorje (Bosnië-Herzegovina) getrokken. Als begeleidend priester heeft hij de Vlaamse pelgrims geholpen en bijgestaan op hun pelgrimstocht en zijn ze zich gaan laven aan het moederlijk hart van de Gospa (d.i. de Kroatische naam van Maria).

Website St. Jacobus-parochie Medjugore: klik hier

woensdag 17 november 2010

Lectio Divina

Het Vlaams Bijbelgenootschap zet zich in om, zowel in Vlaanderen als wereldwijd, de boodschap van de Bijbel bij een zo breed mogelijk publiek bekend te maken. Om die reden publiceren zij de boekjes 'Evangelielezingen voor de zondagsvieringen volgens de Lectio Divina'. Het boekje voor het nieuwe liturgische A-jaar (Matteüsjaar 2010-2011, gestart op de eerste zondag van de Advent, zondag 28 november 2010), werd voorgesteld in onze kapittelzaal.

Na een korte inleiding door Pascal Lauwaert, directeur van VBG, kregen de aanwezigen van onze prior Dirk Hanssens, een conferentie over de praktijk van de geestelijke lezing. Daarna gaf Jean Bastiaens, directeur van de Bijbeldienst Bisdom Brugge en van het Bijbelhuis Zevenkerken, een exegetische uitleg over het Matteüsevangelie. Deze voordrachten werden afgewisseld met enkele muzikale intermezzo's. Om de avond af te sluiten kregen de aanwezigen een exemplaar van het boekje en ook een drankje.

De Lectio boekjes zijn gratis te verkrijgen in de liturgische centra (ook in onze abdijwinkel Castrum) of rechtstreeks bij het Vlaamse Bijbelgenootschap.

dinsdag 12 oktober 2010

Vlaanderen in de kunst

Davidsfonds afdeling Leuven-Centrum, De Vrienden van Abdij Keizersberg, KBC regio Brabant-Oost en Davidsfonds uitgeverij nodigden hun leden en de monniken uit om aanwezig te zijn op de voorstelling van het boek 'Vlaanderen in de kunst' dat in onze kapittelzaal werd voorgesteld. De auteur Dimitri De Maesschalck gebruikte woord en beeld om zijn boek te presenteren.

Meer info over het boek: klik hier

zaterdag 2 oktober 2010

Opening park Keizersberg

Nadat ruim twee jaar geleden, op woensdag 2 april 2008, de abdijtuin in erfpacht kwam van de stad Leuven, hebben sindsdien verschillende stadsdiensten ijverig gewerkt om dat stukje groen om te vormen tot een publiek park (restauratie van de muur, toegangspoort, aanleg paden, hekken geplaatst, ...). Het resultaat van al dat werk konden de mensen bekijken tijdens de Keizer Karel picknick, de officiële opening van het publieke park Keizersberg.

Myriam Fannes, schepen van o.m. openbaar groen, deed de officiële huldiging. Elke bezoeker kreeg een gratis hapje en drankje en kon een rondleiding volgen over de ecologie in het park. Verder waren er heel wat informatiestanden en animatie, o.a. percussieoptreden Fabota, initiatie boogschieten, sprookjesdraaimolen, hindernissenparcours, eendjeswandeling met herdershond, circus, compostmeersterstand, ...

Bekijk de foto-impressie: klik hier.

zondag 12 september 2010

Open Monumentendag/Opendeurdag 2010

De 22ste editie van Open Monumentendag zit erop. Ook abdij Keizersberg nam eraan deel en koppelde haar Opendeurdag eraan. Het slechte weer heeft er weliswaar voor gezorgd dat er in de voormiddag niet veel bezoekers waren, maar in de namiddag werd dit goed gemaakt.

Het thema van deze OMD 2010 was 'De vier elementen'. Meer info daarover kan u vinden via deze link.

Blikvangers van onze opendeurdag waren: de tentoonstelling 'Tussen Hemel en Aarde' (Ivan Dehouck); het kunstwerk 'circle of air' (Will Beckers) in onze binnentuin en de optredens van drie Leuvense gregoriaanse koren, Koristen van Keizersberg, Scola Sancti Petri en Wodan Skalden.

In de cafetaria konden de bezoekers genieten van abdijbrood met abdijkaas en een lekker abdijbiertje Keizersberg. Als primeur konden ze ook de abtskapel bezoeken en naar onze vernieuwde abdijwinkel gaan.

Naar aanleiding van deze Open Monumentendag heeft de stad Leuven een brochure uitgegeven met informatie over Keizersberg. Deze brochure is te koop in onze abdijwinkel: klik hier

Enkele foto's: klik hier

zaterdag 11 september 2010

Vader Abt naar Affligem

Vader Abt is vandaag te gast in Affligem voor de viering van de de 35ste verjaardag van de bisschopswijding van Mgr Fulgens Le Roy osb.

Deze monnik van Affligem vertrok na zijn priesterwijding op 20 juli 1952 naar de Vlaamse benedictijnse missie in Zuid-Afrika waar hij in 1975 titelvoerend bisschop werd.

Onder de talrijke gasten op het feest waren o.a. Mgr. André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel en Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad.

Meer info: klik hier

vrijdag 10 september 2010

Vernissage 'Tussen Hemel en Aarde'


TUSSEN HEMEL EN AARDE is de titel van de tentoonstelling die op specifieke momenten tussen 11 en 18 september 2010 liep in de kapittelzaal van abdij Keizersberg. Ivan Dehouck uit Wilsele presenteerde er een aantal van zijn schilderijen. De vernissage vond plaats in aanwezigheid van o.m. Denise Vandevoort, de Leuvense schepen van cultuur. De voorzitter van 3012WD en Vader Abt verwelkomden de talrijke aanwezigen, waarna prior Hanssens een synthese van het eigene in Dehoucks werk presenteerde. Hierop volgde een zeer geanimeerde receptie. Bekijk foto's van de vernissage: klik hier

Een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor het "Bieke Wittebolsfonds", K.U.Leuven, ter bevordering van de kennis van het "Locked-in syndroom".

Videowandeling door de tentoonstelling:

vrijdag 3 september 2010

Vader Abt naar Doetinchem (NL)

Vader abt rijdt vandaag naar de Sint Willibrordsabdij (Slangenburg) in Doetinchem (NL)  om te gast te zijn bij het zilveren abtsjubileum van dom Rien van den Heuvel osb. (foto: klik hier)

Dom Rien werd in 1938 te Dordrecht geboren. Op achttienjarige leeftijd begon hij zijn monniksleven in de Sint Paulusabdij van Oosterhout, het klooster van waaruit in 1945 de Doetinchemse abdij werd gesticht. In 1985 werd br. Rien abt van de Sint Paulusabdij. In 1998 werd hij gevraagd om eveneens als interim-overste van Slangenburg te fungeren. In 2007 kozen de monniken van de Sint Willibrordsabdij hem tot de derde abt van hun klooster. Op de feestdag van de heilige Gregorius de Grote (3 sept 2010) heeft abt Rien in dankbaarheid zijn 25-jarig jubileum gevierd.

Website Sint Willibrordsabdij: link

maandag 16 augustus 2010

Keizersberg is beschermd!

Het is nu officieel! Het Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is overgegaan tot de definitieve bescherming van de Site van Keizersberg als monument.

De Vlaamse Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, Geert Bourgeois, heeft zijn handtekening gezet onder het ministrieel besluit.

Omwille van de historische, artistieke en wetenschappelijke waarde van Keizersberg werd besloten tot de bescherming ervan.

zondag 15 augustus 2010

THO v Maria

"Broeders en zusters, vandaag is het de dag waarop ons een vreugdelied wordt geschonken, een lied waarin de beproeving van het geloof en de miskenning van de liefde met duizend namen van protest en schoonheid wordt weerlegd...", zo klonk het begin van de radiomis die op het patroonsfeest van Keizersberg op Radio één werd uitgezonden. De radioman/vrouw van dienst had in het begin van de rechtstreekse uitzending Abdij Keizersberg gesitueerd in Heverlee i.p.v. in Leuven. Hij/zij was misschien nog niet goed wakker, maar de talrijk aanwezigen in de abdijkerk wel.

Er waren ook enkele opgemerkte gasten tijdens de eucharistieviering: dom Gergely Bakos (Pannonhalma, Hongarije), father Cyril Crawford (Saint Benedict - Saint Joseph Abbey, Louisiana USA) en vijf zusters benedictinessen van de abdij Maria Mediatrix (Leuven). Na de mis was er receptie in de kapittelzaal.

Om 15u vespers met aansluitend jaarlijkse processie naar het Mariabeeld. Uit volle borst OLV van Vlaanderen gezongen en gebeden tot Onze Lieve Vrouw of ze Leuven en haar bewonders wil beschermen.

Als u graag de radiopreek van 15 aug 2010 eens wil nalezen: klik hier

maandag 2 augustus 2010

Opgravingen

De frima TRIHARCH uit Erps-Kwerps is in de abdijtuin al een tijdje aan het zoeken in de hoop interessante archeologische vondsten te doen die verwijzen naar het kasteel of de commanderij. Tot nu toe hebben ze nog niets van grote waarde gevonden...

Zie ook ouder bericht: klik hier

maandag 12 juli 2010

Aanleg paden abdijtuin

Monniken zijn Godzoekers en willen andere mensen daar graag bij helpen. Daarom wordt er in de abdijtuin van Keizersberg druk gewerkt aan het aanleggen van paden om die zoektocht wat te vergemakkelijken. Als we het juiste pad bewandelen, komen we wel waar we willen zijn... 'Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God' (Ps 50, 23)

Bekijk enkele foto's van de werken: klik hier

zondag 11 juli 2010

Hoogfeest 11 juli


Jaarlijks vieren de monniken op 11 juli het hoogfeest van Sint Benedictus, patroon van Europa.
De vijf monniken van Keizersberg en hun medezusters, de benedictinessen van Abdij Maria Mediatrix, hebben samen deze dag feestelijk gevierd. Eerst in de kerk voor een plechtige eucharistieviering met onze prior als hoofdcelebrant en V. Abt aan het orgel, daarna in de binnentuin voor een receptie met onze kerkgangers, dan een feestelijk maaltijd in de pandgang van de abdij, om te besluiten met de vespers van het hoogfeest. We hebben die dag het benedictijns devies 'bidden en werken' even veranderd in 'bidden en feesten' !

zondag 4 juli 2010

Gezinsfietstocht Davidsfonds

Traditioneel eindigde de jaarlijks gezinsfietstocht van het Davidsfonds (gewest Dijleland, afdeling Leuven) ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag, in de abdijtuin van Abdij Keizersberg. De fietstocht had als thema 'Toeren langs Leuvense abdijen', en startte om 14u op de Grote Markt van Leuven. Ze verliep langs rustige wegen via de Sint-Geertrui-abdij en de abdij van Vlierbeek naar de abdij van 't Park. Vandaar reden ze verder via de Celestijnenhoeve en de Benedictushoeve tot ze rond 17u30 in onze abdijtuin aankwamen. Na deze 35 km lange tocht genoten ze van ons fris abdijbier 'Keizersberg' en luisterden ze naar een optreden van Snakes in exile, een folkgroep met vooral Ierse covermuziek. Er heerste een gezellige sfeer.

vrijdag 2 juli 2010

Op wandel in Sittard

TOON-liefhebbers onder de leden en sympathisanten van Keizersbergs Regina Coeli Koor bezochten in de voormiddag van vrijdag 2 juli 2010 de tenTOONstelling “TYPISCH TOON” over het leven en het werk van Toon Hermans in het museum ‘Het Domein’ te Sittard (Nederland).  Het is dit jaar immers 10 jaar geleden dat deze in Nederland en Vlaanderen alom bekende cabaretier, entertainer, schrijver en kunstschilder overleed. De gemeente Sittard-Geleen, waarin hij geboren en getogen is, herdenkt Toon Hermans met een reeks initiatieven, waarvan deze tentoonstelling – ze loopt van 26 april tot 26 september – er een is.

In de namiddag maakten deze 15 personen – zie foto – onder leiding van gids Ed van den Ende de Toon Hermans Stadswandeling. De hoge temperatuur – het was die dag, zoals voorspeld, snikheet - bleek hen niet te deren.

Met deze uitstap was deze dynamische groep niet aan haar proefstuk; eerder dit jaar bezochten koorleden de tentoonstellingen van El Greco (Bozar) en Johannes Wickert (kathedraal) in Brussel.

[tekst en foto door een koorlid]

zondag 27 juni 2010

Dé ontsnapping op Keizersberg

Zeventien keer passeerden ze voorbij Keizersberg: 101 profwielrenners die deelnamen aan het Belgisch Kampioenschap. Vanaf 8u tot 18u was de Keizersberg volledig afgesloten voor alle verkeer en begonnen de wielerliefhebbers zich rondom het parcours in Leuven te verzamelen. Het was een mooi zicht, al dat volk, maar vooral die wielrenners die vanaf 12u regelmatig de Keizersberg opreden en streden voor de trui van Belgisch kampioen.

Tijdens de laatste ronde gebeurde het. Dé beslissende ontsnapping van Stijn Devolder gebeurde op de Keizersberg (of toch in de buurt ervan). De abdij en haar bewoners (studenten en monniken) zijn dan ook terecht fier dat Stijn onze buurt heeft gekozen om zijn winnende aanval in te zetten. Spijtig dat Kristof Vandewalle van de ploeg 'Topsport Vlaanderen - Mercator' geen podiumplaats heeft veroverd, in zijn studententijd had Kristof hier immers zijn kot op Keizersberg.

Eucharistieviering Hoge Gilderaad Brabant

Als proost van de Hoge Gilderaad Brabant gaat onze pater Dirk voor in hun jaarlijkse feestelijke eucharistieviering, deze keer in de parochiekerk van Hakendover. Ook de Nederlandse gildenbroeders van Noord-Brabant waren aanwezig.
Het was een mooi zicht, een volle parochiekerk met gildenbroeders in feestelijke klederdracht. Om de viering nog plechtiger te maken, klonk er tijdens de consecratie bazuingeschal. Het klonk alvast veel mooier dan een vuvuzela.

zaterdag 26 juni 2010

Korist stapt in huwelijksbootje

Kristien De Praetere durfde het aan om in het (kerkelijk) huwelijksbootje te stappen met onze korist Robrecht Segers. De huwelijksviering werd voorgegaan door abt Kris Op de Beeck, tevens directeur en bezieler van de Koristen van Keizersberg.  Natuurlijk hebben de overige Koristen o.l.v. Peter Maus hun beste zangkunstjes vertoond tijdens de mooie viering en heeft organist Peter Jeurissen op het orgel van zich laten horen. Onder een stralende zon vond daarna de huwelijksreceptie plaats in de binnentuin van de abdij waar traiteur Long voor lekkere hapjes zorgde.

woensdag 9 juni 2010

Update Abdijmuur

De restauratiewerken aan de abdijmuur ter hoogte van het Benedictuskapelletje zijn afgelopen. Nu nog een poort/hek plaatsen zodat het minder 'tocht' in de abdijtuin.

Zie ook het oudere bericht op deze blog: klik hier

zondag 6 juni 2010

Uitbraak verijdeld

Drie loslopende bewoners van het park van Keizersberg, gehoornd én compleet in het zwart, werden zondagochtend betrapt toen ze een poging waagden om langs de poort-in-opbouw – mettertijd openbare toegang tot het park van Keizersberg – uit te breken. Stond er een zondagse uitstap in de grote wereld gepland in hun agenda?

Enkele wakkere kerkgangers slaagden erin deze uitbraakpoging te verijdelen door de parkpoort te barricaderen met het ter plaatse beschikbare materiaal (planken, kruiwagen, zandzakjes). De abdij beschikt over deze foto als bewijsmateriaal.

maandag 17 mei 2010

Tijdschrift 'Scriptorium'

Onze bibliothecaris, pater Guibert Michiels, trekt naar de 'Albertina' (Koninklijke Bibliotheek van België) te Brussel voor een bijeenkomst van de medewerkers van het tijdschrift Scriptorium. Dat is een internationaal tijdschrift dat gewijd is aan de studies van middeleeuwse handschriften. Als recensent werkt onze pater Guibert mee aan het bibliografisch orgaan ervan, het Bulletin codicologique. Twee keer per jaar komen de medewerkers samen voor een conferentie, eten ze een pistolet en wisselen nieuwtjes en boeken uit.

Website tijdschrift: http://www.scriptorium.be/

vrijdag 14 mei 2010

Misdienaars @ Scherpenheuvel

De dag na Hemelvaart verzamelden er officieel 800 misdienaars te Scherpenheuvel voor de Vlaamse misdienaarsdag. En natuurlijk waren die van Keizersberg present! Al een heel jaar keken ze er naar uit...

Om 10u30 kwamen de acolieten van Vlaams-Brabant samen in de kerk van Schoonderbuken (die van de andere Vlaamse bisdommen waren verspreid over andere dorpen rond Scherpenheuvel). Na de gebedsdienst o.l.v. Mgr. De Kesel (hulpbisschop van Vlaams-Brabant en Mechelen) trokken we te voet naar Scherpenheuvel. De dag werd een toffe mix van stappen, bezinning, show, ambiance en liturgie op een indrukwekkende locatie onder het waakzame oog van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Ook de pers was er, o.a. cameraploegen van VRT, VTM en Braambos hebben ons gefilmd. Die acolieten van Keizersberg worden nog beroemd....

Het volledige programma kan u vinden op deze link.
Een mooi verslag van die dag kan u lezen op deze link.
Het zelfgemaakte fotoverslag kan u bekijken op deze link.
De reportage op het nieuws van VRT één kan u bekijken op deze link.
De reportage op het nieuws van VTM kan u bekijken op deze link.

woensdag 14 april 2010

Acolietendag

De acolieten van Keizersberg (het A-Team) zijn op verzoek van pater Filip een dagje team-building komen doen in de abdij. In de voormiddag hebben ze de Miss en Misterdienaar Quiz gespeeld waarbij ze getest werden op (en bijgeleerd hebben over) de verschillende aspecten van de liturgie waar zij als misdienaar mee worden geconfronteerd. De quiz had ook een belangrijke 'misdienaars-zijn-geen-watjes'-opdracht: ze mochten de mis van 12u dienen.

Na een pauze voor het middagmaal (frietjes!) met de monniken ging de quiz nog eventjes verder. Hier volgt de officiële uitslag: Miss Dienaar: Reinhilde Abts - Mister Dienaar: Daan Hermans. Daarna kwam de ontspanning: een partijtje bowling in de Bowling Club Leuven (Naamsestraat). Samen met pater Filip hebben ze zich goed geamuseerd en gingen blij terug naar huis.

dinsdag 6 april 2010

Paastriduüm 2010


"Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden?", met deze vraag in de homilie van Witte Donderdag zijn we het heilige Paastriduüm begonnen. In de sobere viering werd het duidelijk dat God op die bewuste avond voor ons op Zijn knieën is gaan zitten om ons de voeten te wassen.....we begrijpen het nog altijd niet. Na de eucharistieviering trokken we in processie met het Heilig Sacrament naar de kapittelzaal om het daar op het rustaltaar te plaatsen en te vereren.

Op Goede Vrijdag werden de Koristen van Keizersberg ingeschakeld om het aangrijpende passieverhaal van Johannes volledig in het latijn te zingen. Ze waren goed op dreef en hebben de plechtige voorbeden dan ook maar in het latijn gezongen. Na de kruishulde stond het kruishout volledig in bloei...

Stille Zaterdag. De zegening van het vuur, het onsteken van de Paaskaars, de lichtprocessie naar de donkere abdijkerk, het 'Exsultet', de lange woorddienst, het plechtige Alleluia, de vernieuwing van de doopbeloften, de eucharistische dienst. De liturgie van de Paasnacht is telkens indrukwekkend. Ook de gezangen van de Koristen waren indrukwekkend, zij zongen de Missa Paschalis van J. Van Nuffel.

Op Paaszondag zat de abdijkerk volledig vol voor de pontificale eucharistieviering. In zijn homilie heeft V. Abt duidelijk gemaakt wat het betekent om onze doopbeloften te vernieuwen in de ene heilige katholieke en apostolische kerk. Vele gelovigen hebben genoten van de liturgie. De gezangen brachten hen naar hogere sferen... Christus is waarlijk verrezen, Alleluia!  Zalig Pasen!

vrijdag 26 maart 2010

De abdijmuur en de E.U.

Zoals je kan zien op de foto hiernaast zijn de restauratiewerken aan de muur volop bezig en vlotten ze goed.

Op de foto hieronder kan je dan weer zien dat de Stad Leuven de opdrachtgever is van de werken maar dat het gerealiseerd wordt met de steun van het E.F.R.O. (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling),
het R.O.I. (Revitalisering Oude Industriehavens) en het grensover-schrijdende samenwerkingsproject Interreg IV A Vlaanderen - Nederland, kortom Europa investeert in de abdijmuur!

Lammetjes

De monniken van Keizersberg hebben het genoegen u de geboorte aan te kondigen van vijf lammetjes. Juridisch behoren ze toe aan de stad Leuven, maar de abdij en haar bewoners zien ze met veel plezier rondlopen in hun achtertuin, 'park Keizersberg'.

vrijdag 19 maart 2010

Bibliothecaris op pensioen

Op het hoogfeest van Sint Jozef, trekt onze bibliothecaris pater Guibert Michiels in de loop van de namiddag naar het Maria Theresiacollege van de K.U.Leuven om daar in de kleine aula 'acte de presence' te geven op het feest ter gelegenheid van de oppensioenstelling van zijn collega Etienne D'hondt, bibliothecaris van de Bibliotheek der faculteit Godgeleerdheid.

Onder de vele aanwezigen waren o.a. rector Marc Waer, oud-rector Marc Vervenne, prof Lieven Boeven (decaan van de faculteit), de prelaat van Tongerlo, en ook Guido Hendrickx (oudmedewerker van de 'Recherches de Théologie Ancienne et Médiévale', tijdschrift van Abdij Keizersberg).

Na de nodige toespraken trokken ze voor de receptie naar de Maurits Sabbebibliotheek...

zondag 14 maart 2010

vzw Hannah

Voor de vernissage van de tentoonstelling De Profundis trekt pater Dirk naar de O.L.Vrouwkerk van Herent-centrum. Hij duidt er op vraag van vzw Hannah, een kunstgalerie die interculturele projecten uitdenkt en ondersteunt, de spirituele werken van de Antwerpse kunstenares Julia Peeters.

Foto’s van de schilderingen staan op deze link, alsook pater Dirks toespraak die meteen een bezinning is op het Pascha van de Heer.

zaterdag 6 maart 2010

Boogschutters, hoofdmannen en koningen

Tweemaal per jaar houden de vertegenwoordigers van een twintigtal schuttersgilden binnen de federatie Hoge Gilderaad Brabant hun statutaire vergadering in onze kapittelzaal. Pater Dirk is proost van de Hoge Gilderaad en mag in die functie aan de bestuurstafel plaatsnemen, oog in oog met ongewapende maar kleurrijk uitgedoste boogschutters, hoofdmannen en koningen die blijkbaar steeds nadrukkelijker hun christelijke roots willen kenbaar maken.

Vormelingen Herent

Op zaterdag 6 maart waren er een 20-tal vormelingen van de parochiefederatie Herent te gast in de abdij. Pater Filip gaf hen een rondleiding, vertelde hen over de abdij, over het leven, werken en bidden van de monniken. Zij vierde mee de eucharistie en vier van de vormelingen (waaronder onze vaste zondagse acoliet Daan) waren zelfs misdienaar. Na de mis namen ze hun fiets en gingen samen met hun begeleiders terug naar huis.

Archeologisch team

De eerste week van maart heeft een archeologisch team uit Portugal met speciale apparatuur heel het terrein van de Keizersberg gescand. Op zoek naar?.....verborgen schatten van de Tempeliers, de Heilige Graal, resten van fundamenten van het middeleeuws kasteel en de commanderij? Het onderzoek van de resultaten zal moeten uitwijzen of het de moeite is om het echte graafwerk te starten.

donderdag 4 maart 2010

Vastenconferentie

Donderdag 4 maart 2010 heeft professor en bijbelexegeet Peter Schmidt een vastenconferentie gegeven over de Bergrede van Jezus volgens het Matteüsevangelie.

Een goed gevulde kapittelzaal met leden van de V.A.K. (Vriendenkring Abdij Keizersberg) en het Davidsfonds luisterde aandachtig naar de conferentie die de 'Ongehoorde' woorden van Jezus beter verstaanbaar maakte. Het was een oproep tot bekering.

U kan alles eens rustig nalezen in het boek 'Ongehoord', zie deze link.

dinsdag 2 maart 2010

cursus aan de K.U.Leuven

Sinds 2008 heeft de faculteit godgeleerdheid van de K.U.Leuven een cursus ‘Spiritualiteit van de grote religieuze orden’ in haar programma opgenomen waarin Benedictus, Augustinus, Franciscus van Assisi, Dominicus en de traditie van de Karmel ter sprake komen. Ook dit academiejaar 2009-2010 staat het keuzevak voor de studenten 'bachelor in godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen' in het studiepakket. Pater Dirk doceert daarin de module ‘Spiritualiteit in de monastieke traditie van Benedictus van Nurcia' en neemt vanaf vandaag, dinsdag 2 maart 2010, weer plaats op de cathedra voor een kleine reeks hoorcolleges.

maandag 1 maart 2010

Monasteria.org

Pater Filip neemt de trein naar Brugge voor een afspraak met Pol Vanneste, de webmaster van monasteria.org, de portaalsite van de monniken en monialen in de Lage Landen. Samen bereiden ze de internationale verhuis voor van die website, van een Amerikaanse provider, naar een Belgisch/Nederlandse provider. De service en de snelheid ervan kan er alleen maar door verbeteren.

Hebt u trouwens die website al eens bezocht? Zeker eens doen. 't Is de moeite waard!

zaterdag 20 februari 2010

Nieuwe toegangspoort

De firma Renotec is begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe toegangspoort ter hoogte van het Benedictus-kapelletje. Deze poort zal de ingang worden van het publiek gedeelte van de abdijtuin. Sinds april 2008 is het grootste deel van de abdijtuin in erfpacht gegeven aan de stad Leuven die het gaat aanleggen als een wandelpark. Dit kadert in de grote heropwaardering van de Vaartkom te Leuven. Zoals de planning voorzien is, zal op zondag 6 juni 2010 het publiek gedeelte van het park Keizersberg officieel geopend worden door de burgemeester. Wij houden u op de hoogte.