zondag 8 januari 2017

Suscipe Me...

Op zondag 8 januari 2017 
heeft onze medebroeder 
Stefaan Neirynck 
zijn tijdelijke gelofte afgelegd 
tijdens de eucharistieviering van 10u.
De abdijgemeenschap 
en de aanwezige gelovigen
wensen hem van harte proficiat
en volharding op zijn 
ingeslagen weg.1 opmerking: